O uljima

Osnove maziva i bazna ulja

Osnove maziva   Maziva se definišu kao gasovite, tekuće i čvrste materije koje smanjuju trenje između površina metala, koji se nalaze u relativnom kretanju, što (istovremeno) omogućuje prenos snage i topline te hlađenje, kako bi se metalni delovi zaštitili od trošenja i korozije. Maziva se dele u dve osnovne grupe: 1. maziva ulja i 2….

Read More

Aditivi

Aditivi su materije koje se u kombinaciji – paketu, zavisno o vrsti maziva, dodaju mazivima radi poboljšanja kvaliteta ili stvaranja nekog njegovog novog svojstva, a mogu se podeliti, zavisno od njihovih karakteristika i uloga, u sledeće osnovne grupe:   – depresanti tačke mržnjenja, poboljšivači tačke mržnjenja s ulogom da omoguće rad motora postrojenja na nižim…

Read More

Skladištenje ulja i maziva

Pored pravilnog izbora maziva, drugi važan uslov za ostvarivanje pravilnog podmazivanja je odgovarajuće skladištenje istog. Maziva imaju dug vek trajanja ako su pravilno uskladištena. Nepravilno skladištenje može dovesti do degradacije maziva i učiniti ga neupotrebljivim. Voda i vlaga mogu mazivo učiniti neupotrebljivim zbog reakcije sa aditivima u njima što dovodi do degradacije aditiva a samim…

Read More