Ulja za menjače i diferencijale

HIPOIDNO I MENJAČKO ULJE

HIPOLIDER 80 W/90B je ulje namenjeno za podmazivanje menjača i drugih prenosnika (diferencijala ) kod svih tipova vozila i mehanizacije . Obezbeđuje optimalno i efikasno podmazivanje i kod najtežih uslova eksploatacije.
Izborom viskoznih i stabilnih baznih ulja kao  kombinacije EP (aditiva za visoke pritiske ) i drugih aditiva postignuto je da je period zamene u prenosnicima vozila nakon predjenih 50.000-100.000 kilometara.

Preporučuju se za podmazivanje ekstremno opterećenih mehaničkih menjača i diferencijala motornih vozila a posebno za
hipoidne zupčaste prenosnike putničkih i transportnih vozila kao i građevinskih mašina.

KVALITET I OBLAST UPOTREBE

  • API GL-5
  • MIL – L – 2105 B / MIL – L – 2105 D
  • MB (MERCDES BENZ ) 235.1

TIPIČNE FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE ULJA ZA MENJAČE:

Naziv ulja SAE viskoz. gradacija Viskoz. na 100ºC mm²/s Indeks viskoz. Tačka paljenja ºC Tačka mržnjenja ºC
HIPOLIDER 80w/90B 80w-90 16,0 100 220 -27
HIPOLIDER SAE 90 90 17,0 95 220 -20
HIPOLIDER SAE 140 140 28,0 90 240 -12

Isporučuje se u originalnoj ambalaži, plastičnim flašama od 1 l, plastičnim kanisterima od 5 i metalnim bačvama od 200 litara.