Aditivi

Aditivi

Aditivi su materije koje se u kombinaciji – paketu, zavisno o vrsti maziva, dodaju mazivima radi poboljšanja kvaliteta ili stvaranja nekog njegovog novog svojstva, a mogu se podeliti, zavisno od njihovih karakteristika i uloga, u sledeće osnovne grupe:

 

– depresanti tačke mržnjenja, poboljšivači tačke mržnjenja s ulogom da omoguće rad motora postrojenja na nižim temperaturama – snižavaju tačku mržnjenja ulja.

 

– impruveri – poboljšivači indeksa viskoznosti za poboljšanje indeksa viskoznosti ulja, kao jedne od njegovih najvažnijih karakteristika, jer omogućuju stabilan indeks viskoznosti ulja s obzirom na promenu temperature.

 

– antipenušavci, sprečavaju penjenje ulja što može biti slučaj u hidrauličnim i reduktorskim uljima, jer pena pogoršava podmazivanje i uzrokuje gubitak prenosa snage u hidrauličnim sistemima.

 

– polarni aditivi za poboljšanje mazivih svojstava ulja i modifikaciju trenja. U motornim uljima smanjuju trenje što doprinosi smanjenju potrošnje goriva.

 

– AW aditiv za manje trošenje, a metalna komponenta mu je uglavnom cink. Najučinkovitiji je na visokim temperaturama (većima od 150°C) na kojima značajno smanjuje koeficijent trenja i intenzitet trošenja.

 

– EP aditiv za zaštitu od ekstremno visokih pritisaka i udarnih opterećenja. Primenjuje se za zaštitu od visokih lokalnih pritisaka i udarnih opterećenja u uslovima graničnog podmazivanja.

 

– antioksidantni aditivi za zaštitu od oksidacije, povećavaju stabilnost ulja pri delovanju kiseonika.

 

– inhibitori korozije aditivi za zaštitu od korozije, štite metalne delove motora mašine koji su izloženi koroziji.

 

– detergentni aditivi omogućuju ulju da čisti delove motora mašine od proizvoda oksidacije i ne dopušta da se nakupljaju i talože na vitalnim površinama motora mašine. Osim toga, imaju sposobnost neutralizovanja hemijski agresivne kiseline proizvoda nastalih sagorevanjem goriva s povećanim sadržajem sumpora.

 

– disperzantni aditivi imaju ulogu da drže u disperziji proizvode u motoru – mašini nastale oksidacijom ulja (smole, čađ) u uslovima niskih i srednjih radnih temperatura. Imaju i deterdžentna svojstva odnosno sposobnost rastvaranja smolasto – asfaltnih taloga i uljnog mulja.

 

– deaktivatori metala redukuju katalički uticaj metala na oksidaciju ulja, odnosno razlažu proizvode oksidacije i prekidaju njihove štetne reakcije.

 

– aditivi emulgatori najvažniji su dodaci emulzijskim uljima za obradu metala, koja s vodom stvaraju mlečnobelu emulziju. Zadatak im je da smanje površinsku napetost i osiguraju stvaranje stabilne emulzije.

 

– aditivi deemulgatori sprečavaju stvaranje emulzije ako voda prodre u sastav.

The comments are closed.