Ulja za traktore

 TRAKTOLIDER – HT – 80

Ovo ulje je multifunkcionalno i namenjeno je za podmazivanje transmisiono-menjačkih sklopova i hidraulike kod svih traktora male i srednje snage i kod najtežih uslova eksploatacije. Brižljivim izborom kombinacije baznih ulja i specijalnog paketa aditiva obezbedjena su najbolja antihabajuća , antikoroziono-antioksidaciona svojstva ovog ulja kao i svojstva protiv penušanja.

KVALITET I OBLAST UPOTREBE

 • API GL-4
 • MASSEY FERGUSON M-1127, M-1129, M-1135
 • FORD M2C 86A/M2C 134A/INT. HARV. B-6
 • ALLISON C3/C4

Odgovara zahtevima za transmisiono ulje većine svetskih proizvođaca traktora (STEYR, VOLVO B-M, LEYLAND, IMT, ZETOR, URSUZ I drugi).

TIPIČNE FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE ULJA TRAKTOLIDER HT-80:

Naziv ulja Viskoz. na 100ºC mm²/s Indeks viskoz. Tačka paljenja ºC Tačka mržnjenja ºC
TRAKTOLIDER HT-80 14,5 95 230 -30

Isporučuje se u originalnoj ambalaži, plastičnim kanisterima od 10 litra i metalnim bačvama od 200 litara.

 LIDER JOHN DEERE

Ovo ulje je univerzalno i namenjeno je za podmazivanje motora transmisije i hidraulike kod svih tipova traktora, gradjevinske i rudarske mehanizacije, kao i industriske opreme gde je propisana i preporučena upotreba ovakovog višenamenskog ulja.

Brižljivim izborom baznih ulja i specijalnim paketom aditiva obezbedjeno je istovremeno podmazivanje motora, transmisije, menjača,hidrauličnog sistema, kao i vlažnih  kočnica kod traktora srednje i velike snage.

KVALITET I OBLAST UPOTREBE

 • API CE/CD+/SF
 • API GL-4
 • CATERPILAR TG-2
 • FORD M2C-159 A/B
 • MASEY FERGUSON M-1139
 • JOHN DEER J 20A/J27
 • I.M.T.

TIPIČNE FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE ULJA LIDER JOHN DEERE:

Naziv ulja Viskoz. na 100ºC mm²/s Indeks viskoz. Tačka paljenja ºC Tačka mržnjenja ºC
LIDER JOHN DEERE 10,0 130 220 -30

Isporučuje se u orginalnoj ambalaži, plastičnim kanisterima od 5l i 10l i metalnim bačvama od 200 litara