Ulje za kočnice

KOČIOL ABS-3

KOČIOL ABS-3 je sintetska kočiona tečnost za hidraulične kočione sisteme i hidraulične spojnice motornih vozila, građevinskih, rudarskih i poljoprivrednih mašina.

Zadovoljava specifikacije:

  • JUS H.Z2.100 tip 1
  • FMVSS 116 – DOT 3
  • ISO 4925
  • SAE J 1703

TIPIČNE FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE KOČIONOG ULJA:

Naziv tečnosti Viskoz. na -40ºC mm²/s Vlažna tačka ključanja ºC Tačka ključanja ºC pH-vrednost
KOČIOL ABS-3 1500 140 205 7,0-11,5

Isporučuje se u originalnoj ambalaži, plastičnim flašama od 0,5 i 0,25 litara i limenim bačvama od 200 litara.