Archives for December, 2011

Aditivi

Aditivi su materije koje se u kombinaciji – paketu, zavisno o vrsti maziva, dodaju mazivima radi poboljšanja kvaliteta ili stvaranja nekog njegovog novog svojstva, a mogu se podeliti, zavisno od njihovih karakteristika i uloga, u sledeće osnovne grupe:   – depresanti tačke mržnjenja, poboljšivači tačke mržnjenja s ulogom da omoguće rad motora postrojenja na nižim…

Read More