Ulje za kompresore - kompresorsko ulje

KOMPRESORSKO ULJE

Ulje za vazdušne kompresore je proizvedeno od visoko kvalitetnih baznih ulja uz dodatak odgovarajućih aditiva. Namenjeno je za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, za komprimovanje kako vazduha tako i drugih gasova u širem rasponu brzina opterećenja i temperature.

KVALITETNI NIVO

  • JUS ISO 6743-3A
  • DIN 51506 VDL
  • VICKERS V104C

TIPIČNE FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE ULJA ZA KOMPRESORE:

Naziv ulja ISO VG Viskoz. na 40ºC mm²/s Indeks viskoz. Tačka paljenja ºC Tačka mržnjenja ºC
KOMPRESORSKO 32 32 32 95 210 -23
KOMPRESORSKO 46 46 46 95 220 -23
KOMPRESORSKO 68 68 68 95 220 -20
KOMPRESORSKO 100 100 100 95 230 -20
KOMPRESORSKO 150 150 150 95 230 -18
KOMPRESORSKO 220 220 220 90 240 -15
KOMPRESORSKO 320 320 320 90 240 -12

Isporučuje se u orginalnoj ambalaži, plastičnim flašama od 1l, plastičnim kanisterima od 10l i metalnim bačvam od 200l.

Proizvodnja i prodaja ulja za kompresore – vrhunski kvalitet, povoljne cene – Brendoil Beograd.